top of page

Chroom-6 Saneren met Sponge-Jet Sponsstralen

Chroom-6 Saneren: Welcome

Wat is Chroom?

Chroom is een bekend metaal dat op veel plaatsen voorkomt. Chroom in een pure vorm kom je alleen tegen in een laboratorium. In het dagelijks leven hebben we vooral te maken met chroom in een bepaalde oxidatie staat, chroom-0, chroom-3 en chroom-6. Chroom-0 is vooral bekend van mooi afgewerkte waterkranen en fietssturen. Chroom-3 zit vooral in onze voeding in de vorm van mineralen, zoals in groenten, fruit en volkoren. Het levert o.a. een belangrijke bijdrage aan de werking van insuline in ons lichaam. Zowel chroom-0 en chroom-3 zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Chroom-6 Saneren: Our Technology

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 staat ook bekend als chroom(VI)oxide of chroomtrioxide (CrO3). Het is een hexavalent (zeswaardig) oxide van chroom. Chroom-6 is in tegenstelling tot chroom-0 en chroom-3 wel schadelijk. Omdat chroom-6 zich graag bindt aan een andere stof, zoals zuurstof, spreken we van chroom-6 verbindingen. De stof komt vooral voor als chromaat en dichromaat. Deze stoffen binden zich weer graag aan een andere stof, en kan je in de natuur vinden als natuurlijke mineralen. Omdat chroom-6 zeer sterk oxiderend is, is het bijzonder geschikt om te worden gebruikt als anti-corrosie middel. Het wordt dan ook al jarenlang door de industrie gebruikt als een product tegen de vorming van corrosie. Chroom-6 zit in bijzonder veel producten, zoals cement, leer en elektronica. Één van de meest gebruikte vormen van chroom-6 is als toevoeging in primers en verven. Door de toevoeging van chroom-6 blijft een coating langer bestendig tegen roest, wat de kwaliteit van de coating verhoogt.

Chroom-6 Saneren: Our Technology

Wanneer komt Chroom-6 vrij?

Chroom-6 komt vrij bij aanbrengen van chroomhoudende coatings, zoals bij het spuiten. Ook komt het vrij als de coating moet worden verwijderd, bijvoorbeeld door het geverfde oppervlak te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Minuscule chroom-6 houdende deeltjes komen dan in de lucht.

Chroom-6 Saneren: Our Technology

Waarom is Chroom-6 schadelijk?

De chroom-6 houdende deeltjes kunnen op drie manieren in het lichaam terechtkomen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. De chroom-6-verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan de chroom-6-verbinding een lichaamscel ingaan en zo in het lichaam komen. Nadat chroom-6-verbindingen zijn opgelost in water, worden zij snel omgezet in chroom-3-verbindingen. Dat gebeurt overal in het lichaam. De omzetting kan binnen of buiten een lichaamscel plaatsvinden. Uiteindelijk zullen alle chroom-6-verbindingen worden omgezet in chroom-3-verbindingen, die door het lichaam worden uitgescheiden via de urine. Of de omzetting binnen of buiten een lichaamscel plaatsvindt, bepaalt of het schadelijk is voor de gezondheid of niet. Zit deze binnen een lichaamscel, dat zit deze als het ware vast, en kan deze het lichaam niet meer verlaten. Dit kan uiteindelijk resulteren in de vorming van kanker. Chroom-6 wordt dan ook beschouwd als een gevaarlijke carcinogene stof.

Chroom-6 Saneren: Our Technology

Waarom Chroom-6 niet verwijderen met gritstralen?

Een standaard proces om een coating te verwijderen is door deze te gritstralen. Helaas komen er bij conventionele straaltechnieken grote stofwolken vol met vele schadelijke fijnstof vrij. Wanneer de coating ook nog het kankerverwekkende chroom-6 bevat is er dus spraken van een ongecontroleerde zeer gevaarlijke stofwolk. Het proberen te beheersen van deze stofwolk is moeilijk, kostbaar en levert ongewenste risico's op voor mensen en milieu in de omgeving.

Chroom-6 Saneren: Our Technology

Hoe Chroom-6 veilig verwijderen?

In Nederland heeft de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sponge-Jet vermeld als een mogelijk toe te passen technische beheersmaatregel wanneer men chroom-6 houdende coatings wilt stralen. Als onderdeel van de arbeidshygiënische strategie zijn aannemers in Nederland namelijk wettelijk verplicht om alle technisch uitvoerbare beheersmaatregelen toe te passen wanneer er sprake is van bewerkingen met chroom-6 houdende stoffen. Bij het stralen van grote onderdelen is volgens de inspectie een mogelijke technische beheersmaatregel het aanpassen van het straalproces. Sponge-Jet is hier expliciet genoemd als alternatief. Reden is dat Sponge-Jet stof-onderdrukkende eigenschappen heeft tijdens het straalproces van circa 95%. Uiteraard kan de resterende circa 5% stofvorming nog gevaren opleveren voor de omgeving. Maar gezien iedere coating uniek is, is het aan een aannemer om te bepalen of er aanvullende technische beheersmaatregelen nodig zijn om deze reststof te beheersen. Het spreekt echter voor zich dat er met Sponge-Jet al een aanzienlijk deel van het probleem beheersbaar is gemaakt.

Chroom-6 Saneren: Our Technology

Waar is Sponge-Jet verkrijgbaar?

Binnen Nederland is Sponge-Jet Benelux de enige erkende leverancier van het Sponge-Jet systeem. Wij kunnen u doorverwijzen naar aannemers of bedrijven welke ervaring hebben met het toepassen van het systeem binnen uw branche, of uw organisatie voorzien van de nodige kennis zodat deze het systeem zelf kan inzetten. Uiteraard zijn wij uitgebreid op de hoogte van de huidige situatie inzake chroom-6 en kunnen wij u voorzien van de nodige informatie. U vindt Sponge-Jet Benelux in Vianen (Utrecht).

Chroom-6 Saneren: Our Technology
Vergelijking tussen Sponsstralen & Garnet

Vergelijking tussen Sponsstralen & Garnet

Chroom-6 Saneren: Video
IMG_20181120_115714.jpg

Chroom-6 verflagen veilig & effectief stralen

Het kan met Sponge-Jet Sponsstralen

Sponge-Jet is officieel erkend door de Inspectie SZW (van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) als een technische beheersmaatregel om mogelijk toe te passen bij het stralen van chroom-6 verflagen. Sponge-Jet draagt effectief bij aan het kunnen invullen van de arbeidshygiënische strategie waarbij het gaat om het (wettelijk verplicht) toepassen van alle technisch uitvoerbare beheersmaatregelen.

Hiernaast ziet u de Stationsbrug van Middelburg. Deze brug is gedeeltelijk behandeld met Sponge-Jet Sponsstralen.

Chroom-6 Saneren: About
bottom of page